“Ήμουν πέτρα ανατιναγμένη, ήμουν σιωπή εντοιχισμένη.
Ήμουν πουλί με σπασμένα φτερά, βουτηγμένα στο μαζούτ.

Είμαι ένα σενάριο αυτοκτονίας. Ατενίζω τον ποταμό.
Θα είμαι, από σήμερα, ουρανός, ουρανός και ουρανός.
Ουρανός πέρα από τις φονικές σας τρέλες.
Θα είμαι ουρανός. Θα είμαι αιώνιος”

– του Andre Laude

Dimi Logo

 

Advertisements