Είμαστε ίσοι;

Ένας άδικος κόσμος

που γνέφει στο ναι

Dimi Logo

Advertisements